Những khoảng thời gian bình thường

0
2957
Casino 300×250

우리 삶은 특별한 시간들보다
평범한 시간들이 더 많습니다
은행에서 순번표를 뽑아 기다리고
식당에서 음식 나오길 또 기다리고
지하철에서 시간을 보내고
친구에게서 연락이 오면 문자를 보내고…
결국, 이 평범한 시간들이 행복해야 내가 행복한 것입니다

Cuộc sống của ta
Có nhiều khoảng thời gian bình thường
Hơn là những giây phút đặc biệt
Khi ta rút phiếu thứ tự rồi chờ trong ngân hàng
Khi ta chờ đồ ăn trong nhà hàng
Khi ta đi tàu điện
Khi ta nhận và gửi tin nhắn cho bạn bè
Vì vậy, chỉ khi cảm nhận được hạnh phúc
trong chính những khoảng thời gian bình thường đó
Thì cuộc sống của ta mới thực sự có ý nghĩa

*Giải thích từ vựng:

– 특별하다: đặc biệt
– 평범하다: bình thường
– 순번표: phiếu thứ tự
– 연락: liên lạc
– 결국: kết cục

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn