Những thứ quan trọng…

0
280

Hãy dành nhiều thời gian để gặp gỡ với những người bạn thân, chăm chỉ luyện tập thể thao và chăm sóc sức khỏe. Nếu chúng ta vừa hết lòng hết sức với công việc mình được giao vừa duy trì được những sở thích cá nhân của mình thì cuộc sống của các em sẽ trở nên trọn vẹn, đầy đủ.

어느 유명한 철학교수의 강의시간에 있었던 일입니다.

Đây là câu chuyện trong giờ giảng của một giáo sư triết học nổi tiếng.

교수는 책 대신 커다란 플라스틱통을 교탁위에 올려놓았습니다.

Thay vì sách, giáo sư đặt lên bàn một hộp nhựa lớn.

갑작스런 상황에 학생들이 수근거렸습니다.

Các sinh viên đều xì xầm bán tán trước cảnh tượng lạ lùng này.

이어 교수는 투명한 통속에 탁구공을 쏟아부은 다음 물었습니다. 자 다 찼습니까?

Giáo sư đổ bóng bàn vào chiếc hộp nhựa trong suốt rồi hỏi: Hộp đã đầy chưa?

네, 다 찼어요.

Vâng, đầy rồi ạ.

이번에는 작은 자갈을 쏟아 부었고 물었습니다 .자 이 번에도 다 찼습니까?

Lần này, giáo sư lại đổ những viên sỏi nhỏ vào thùng và hỏi: Lần này thì đã đầy chưa?

학생들이 또 그렇다고 하자 교수는 모래를 부으면서 또 다시 같은 질문을 던졌습니다. 자, 다 찼습니까?

Thấy các sinh viên đồng ý,  giáo sư lại đổ cát vào thùng và lại hỏi câu hỏi cũ: Chà, đã đầy chưa?

네 이제 정말 다 꽉찼는데요

Vâng, lần này thì đầy thật rồi ạ.

역시 같은 대답은 나오자 마지막으로 교수는 홍차 한잔을 통 속에 쏟아 부었습니다.

Khi nghe thấy câu trả lời quen thuộc của sinh viên, giáo sư lại tiếp tục đổ một cốc hồng trà vào thùng .

홍차가 모래틈으로 스며드는것을 보자 그 흥미로운 상황을 보고 학생들이 웃기 시작했습니다.

Khi thấy hồng trà len lỏi thấm vào kẽ những hạt cát, tất cả sinh viên đều cười trước cảnh tượng  thú vị này.
강의실이 잠잠해 지고 나서야 교수가 입을 열었습니다.

Khi lớp học đã yên ắng lại, giáo sư mới cất lời.
“이 통은 여러분의 인생입니다.

Cái thùng nhựa này chính là cuộc sống của các em

탁구공은 가족,건강,친구고,  자갈은 일과 취미며,  모래는 그외에 자질구레한 일들이지요

Bóng bàn là gia đình, sức khỏe, bạn bè. Viên sỏi là công việc và sở thích. Cát là những việc vặt khác.

만약 모래를 통속에 먼저넣었다면 탁구공도 자갈도 들어갈 수 없었을 것이라고 말입니다.

Nếu tôi bỏ cát vào trong thùng trước thì sẽ không có chỗ cho những quả bóng bàn và viên sỏi.

자신에게 주어진 시간동안 자질구레한 일만 하다보면 정작 중요한 것은 할 수 없게 될 수도 있어요

Trong khoảng thời gian dành cho mỗi người, nếu chúng ta mải mê với những việc vặt vãnh thì có thể sẽ phải bỏ qua những việc quan trọng thực sự.

그리고는 인생에서 가장 중요한 것들이 무엇인지 순서를 정해보라고 했습니다.

Và giáo sư yêu cầu các sinh viên hãy sắp xếp thứ tự những thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người.

오늘부터 가족들과 식사를 하고 대화를 나눠보세요. 사랑하는 친구들과 즐거운 만남의 시간을 갖고 열심히 운동하면서 자신의 건강을 돌보십시요맡은바 일에 충실하면서 취미생활을 갖는다면 분명 여러분의 삶은 윤택해질겁니다.

Từ hôm nay, các em hãy cùng dùng bữa và nói chuyện với gia đình. Hãy dành nhiều thời gian để gặp gỡ với những người bạn thân, chăm chỉ luyện tập thể thao và chăm sóc sức khỏe. Nếu chúng ta vừa hết lòng hết sức với công việc mình được giao vừa duy trì được những sở thích cá nhân của mình thì cuộc sống của các em sẽ trở nên trọn vẹn, đầy đủ.

교수님, 그렇다면 마지막에 부은 홍차는 뭔가요?

Vậy thưa giáo sư, hồng trà tượng trưng cho điều gì ạ?

그것은 여유입니다 모두들 기억하세요~ 아무리 바쁜인생에도 따뜻한 한잔 마실 여유는 있다는 것을요

Đó là sự thanh thản. Các em hãy nhớ kỹ. Dù có bận rộn như thế nào thì chúng ta cũng phải dành cho mình chút thong dong để uống một cốc trà nóng.

눈으로도 마음으로도 깨닫게 해준 교수의 뜨거운 가르침에 학생들은 뜨거운 박수를 보냈습니다

Tất cả sinh viên đều vỗ tay nhiệt liệt cảm ơn bài học thấm thía bằng mắt và bằng cảm xúc của vị giáo sư.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn