Nuôi dạy con trong gia đình Đa văn hóa (Phần 8)

0
278

Phần 8: Các trung tâm hỗ trợ giáo dục cho gia đình Đa văn hóa

1/ KICE Trung tâm phát triển dạy-học

Trang web:http://www.kice.re.kr/index.do / http://classroom.re.kr/201109/index.jsp

Screen Shot 2014-12-03 at 오전 12.39.11

KICE Trung tâm phát triển dạy-học (Teachering and Learning Center) là đơn vị trung ương cung cấp phương pháp và tài liệu dạy-học hỗ trợ cải tiến việc giảng dạy ở các trường lớp, giúp đỡ nâng cao chuyên môn của giáo viên qua các chương trình xúc tiến học tập và tư vấn phương pháp giảng dạy. Bộ GD KHKT, cơ quan nghiên cứu giáo dục, Sở GD TP·Tỉnh hình thành hệ thống mạng trên toàn quốc có liên kết với các trường học. Có thể tìm các nội dung dành cho con em gia đình đa văn hóa như sau.

Ở chương trình học lực cơ bản/bổ sung đặc biệt, cung cấp các tài liệu có thể vận dụng để chỉ đạo học sinh tiểu học năng lực kém. Tài liệu này bao gồm các tài liệu do ban nghiên cứu của Viện đánh giá chương trình GD Hàn Quốc và nhóm giáo viên hợp tác biên soạn.

2/Giáo dục gia đỉnh online Gyeong Nam, Saemihaksup

Trang web:http://lms.gnedu.net/

Screen Shot 2014-12-03 at 오전 12.40.50

Saemihaksup, với dịch vụ học tập online miễn phí giúp học sinh có thể tự học tập trên internet, là trang web được hình thành phục vụ cho cộng đồng sống trong lĩnh vực giáo dục như học sinh, giáo viên, sinh viên, chuyên viên GD, sở GD …
Để là giáo viên được công nhận, qua việc điều hành trang web của khối lớp, giáo viên phải quản lý kết quả học tập của học sinh, tóm tắt nội dung học tập, làm các câu hỏi bài thi, giúp các em có đăng ký tên trên mạng có thể học hay giải bài tập, tham gia vào nội dung bài học có sẵn trên mạng. Ngoài ra, trẻ em tự truy kiếm bài học mong muốn bằng cách đăng ký tên vào là có thể tham gia học tập. Hoặc không cần phải đăng ký tên ở trang web đó vẫn có thể nghe được bài giảng qua chương trình ‘tự học’ được thiết lập nhằm giúp cho học sinh tự quản trong học tập.

Sau đây là các nội dung mà con em gia đình đa văn hóa có thể sử dụng. Ưu điểm của trang web này là học sinh tự chọn câu hỏi bài thi và tiến hành làm bài thi, sau đó có thể đánh giá được năng lực học tập của mình, đồng thời, vì là tự chủ động trong học tập cho nên con em có thể lên kế hoạch học tập nhiều như mình mong muốn.

1. Viết chính tả
→ Cách tìm : Trang chủ-Semihaksup-Tự chủ động học tập-lớp 1 hoặc lớp 2
tiểu học-Quốc ngữ
→ Đặc điểm : Nhấp vào ‘Viết chính tả’ từ flash file, trước hết chọn lớp, chọn dành cho học sinh hay cho giáo viên, sau đó nhấn vào ‘tham gia’ sẽ bắt đầu viết chính tả theo bài và theo lớp. Sau khi viết xong sẽ tự động chấm điểm, không những chỉ đạo về lỗi chính tả mà còn có thể sửa về cách ngắt khoảng.
2 Tự học tập
→ Cách tìm : Trang chủ-Tự học tập
→ Đặc điểm : Vấn đề tự học bắt đầu từ việc lập mục tiêu trong cuộc đời của mình, tự tìm ra phương pháp học tập, tiến hành học tập và tạo cơ sở phát triển vững vàng thông qua cơ hội tự xem xét bản thân mình. Chủ yếu gồm các nội dung kế hoạch cuộc sống, lịch học tập, kế hoạch hàng tuần, hàng tháng, học tập giáo khoa, phương pháp học tập, các trường hợp ví dụ…
3. Saemi đánh giá
→ Cách tìm : Trang chủ-Saemi đánh giá
→ Đặc điểm : Ở Saemi đánh giá, bất cứ lúc nào học sinh có thể tham gia ‘tự đánh giá’. Đến kỳ thi, các câu hỏi đề thi được đề ra và học sinh có thể tham gia 1 lần ‘e-thi mô phỏng’. Trường hợp trẻ em có đăng ký tên ở trang web của giáo viên và được quản lý thì kết quả của bài thi mô phỏng này sẽ được chuyển tới giáo viên đó. Ô ‘Phiếu đánh giá’ là nơi chứa các phiếu đánh giá được làm ra trong thời gian qua. Cuối cùng ‘Hòm bảo quản các câu hỏi’ là nơi tự truy tìm theo lớp và môn học các câu hỏi bài thi, có thể lưu trữ vào hòm bảo quản các câu hỏi của mình, do đó có ưu điểm là có thể gộp lại các câu hỏi, sửa đổi·áp dụng, tạo ra phiếu đánh giá mới.

3/ Trung tâm hỗ trợ dạy-học ở các tỉnh và thành phố khác

Screen Shot 2014-12-03 at 오전 12.43.56

Đọc tin tức về Hàn Quốc cực đẹp, cực nhanh & tiết kiệm băng thông Internet bằng ứng dụng Facebook cho iPhone và cho Android.
⇢ Đăng ký theo dõi & đọc các bài viết của TTHQ trên facebook tại đây

Chỉ mất 0.1 giây để tải các bài viết!

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn