Park Chung Hee xây dựng kinh tế Hàn Quốc

Việc xây dựng kinh tế và phát triển tinh thần không phải là hai ý niệm riêng biệt mà cả hai phải đi song hành với nhau. Xây dựng kinh tế không thể thiếu tinh thần và ngược lại… LTS: Trong quá trình tìm kiếm thông tin về Hàn Quốc trên Internet chúng tôi tìm … Continue reading Park Chung Hee xây dựng kinh tế Hàn Quốc