기대할수록 – Càng hy vọng

0
415

지금 당신이
관계를 맺고 있는 사람들을 보라.
그들은 분명 당신의 이상형에 미치지 못할지도.
모른다. 당신이 원하는 대로 행동하지 않을 수도.
있다. 당신이 그 관계에 대해 많은 것을.
기대할수록 그 기대는 실현되지 않을.
것처럼 보일 수도 있다.

Bây giờ
Bạn hãy thử nhìn những người đang giữ mối quan hệ với mình
Họ có thể là những người không được như hình mẫu bạn mong đợi.
Họ cũng có thể hành động không đúng với những gì bạn mong muốn.
Khi bạn càng đặt nhiều hy vọng vào một mối quan hệ.
Thì sự hy vọng đó sẽ có lúc không trở thành hiện thực.

* 기대가 클수록 실망도 크기 쉽습니다.
기대한 만큼 되지 않을 때 스스로 낙심하고,
소중한 사람과의 관계가 흔들리게 됩니다.
기대를 품되 그 기대가 채워지는 것에
목표를 두지 말고, 채워가는 과정에.
행복을 느끼는 것이 중요합니다.
함께 채워가는 것입니다.

Càng hy vọng thì càng dễ thất vọng.
Khi mọi thứ không được như những gì ta mong đợi
Tự bản thân ta sẽ cảm thấy nản lòng
Và dao động trước mối quan hệ với người mà ta yêu thương.
Đừng đặt mục tiêu vào việc ấp ủ và lấp đầy những hy vọng của mình
Cảm nhận hạnh phúc trong quá trình lấp đầy hy vọng mới là điều quan trọng.
Cùng nhau lấp đầy hy vọng.

– 존 E 월션의《버리기 전에는 깨달을 수 없는 것들》중에서 –
Trong< Những điều không thể giác ngộ trước khi bỏ đi> của Welshons, John E

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn