흙 – Đất

0
255

튼튼한 나무가 있기를 바라고
고운 꽃을 보기 원한다면
반드시 좋은 흙이 있어야지요.
흙이 없으면 꽃도 나무도 없습니다.
그러므로 꽃이나 나무보다
흙이 더 중요합니다.

Nếu muốn có cây khỏe khoắn,
Hay muốn ngắm những bông hoa tươi
Nhất thiết cần phải có đất tốt.
Không có đất thì không có cả cây lẫn hoa
Vì thế, đất còn quan trọng hơn cả cây và hoa.

* 미래의 인물을 바라고
훌륭한 꿈나무가 자라기를 원한다면
이 나라 교육의 토대가 달라져야 합니다.
교육이 곧 흙입니다. 사람을 낳는 흙입니다.
세상의 시선이 온통 오늘의 현실문제에 머물러 있어도
누군가는 흙을 갈고 닦는 사람이 필요합니다.
흙을 살려야 사람도 삽니다.
인물이 태어납니다.

Nếu hướng tới nhân tài của tương lai
Và mong muốn có những “cây người” tài giỏi, phi thường sinh trưởng tốt
Thì phải thay đổi nền tảng giáo dục của một đất nước.
Giáo dục chính là đất. Là loại đất đẻ ra con người.
Dù cho tầm nhìn của thế giới.
Còn hạn chế bên những vấn đề hiện thực của ngày hôm nay
Thì cũng cần có ai đó canh tác lại lớp đất cũ.
Cứu đất thì người mới sống.
Mới sản sinh ra những nhân tài.

– 루쉰의 <한 권으로 읽는 루쉰 문학 선집> 중에서 –
Trong <Tuyển tập văn học Lỗ Tấn>

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn