중요한 것은 눈에 보이지 않는다 – Điều quan trọng không nhìn bằng mắt

0
313

지금
우리가 보고 있는 것은
단지 껍데기에 불과하다.
중요한 것은 눈에 보이지 않는다.
사람이 어떤 것을 정확하게 볼 수 있는 건
오직 마음으로 볼 때이다.

Lúc này
Thứ mà ta đang nhìn
Chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Điều quan trọng không nhìn thấy bằng mắt
Con người để nhìn chính xác điều gì
Chỉ có thể nhìn bằng trái tim.

마음으로부터
어떤마음으로보느냐가중요합니다.
긍정의마음으로보느냐, 부정적마음으로보느냐.
사랑하는마음으로보느냐, 미워하는마음이냐
감사하는마음이냐, 원망하는마음이냐
그래서마음을갈고닦아야합니다.
그렇지않으면마음으로보아도
껍데기만보입니다.

Nhìn bằng trái tim
Nhưng quan trọng là nhìn bằng trái tim như thế nào?
Trái tim khẳng định hay phủ định
Trái tim yêu thương hay trái tim ghen ghét
Trái tim cảm ơn hay trái tim oán hờn
Vì thế, ta phải “lau chùi” và thay đổi trái tim
Nếu không, dù là nhìn bằng trái tim
Cũng chỉ thấy lớp vỏ bề ngoài mà thôi.

생 텍쥐폐리의 <어린 왕자> 중에서
Trong <Hoàng tử nhỏ> của Saint-Exupéry

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn