뒤로 미루지 말기 – Đừng trì hoãn

0
225

우리는
사랑하는 사람을 위해
뭔가를 해줄 수 있는 기회가
언제나 충분히 남아 있다고 생각한다.
그래서 소홀히 하기도 하고 뒤로 미루기도 한다.

그러다 문득 ‘마지막 기회’를 맞이하는 순간,
비로소 깨닫게 된다. 인생이란 여전히 셀 수
없을 만큼 ‘사랑할 수 있는 기회’로
이루어져 있다는 사실을…

Chúng ta
Luôn nghĩ rằng
Lúc nào cũng còn đủ cơ hội
Để làm điều gì đó cho người ta yêu thương
Vì thế mà chúng ta xem nhẹ hoặc trì hoãn những cơ hội đó.

Nhưng khi đối mặt thật sự với “cơ hội cuối cùng”
Ta mới nhận ra một điều
Cuộc sống này
Được lấp đầy bởi những “cơ hội yêu thương”
Mà ta chưa bao giờ đếm hết.

* 한해가 저물어 갑니다.

올 한해도 많은 일들이 있었습니다.

사랑하는 사람에게 꼭 해야 할 일을 뒤로 미루지는
않았는지, 올해 꼭 하고 넘어가야 할 것을 내년으로
미루고 있지는 않았는지 한번 돌아 보십시오.

사랑할 수 있는 기회, 수없이 많은 듯 해도
오늘을 넘기면 다시는 오지 않습니다.
뒤로 미루지 마세요.

Một năm đang dần khép lại

Năm vừa qua đã có rất nhiều sự kiện xảy ra.

Các bạn hãy thử một lần nhìn lại xem năm qua mình đã trì hoãn những việc phải làm với người mình yêu thương hay không, những công việc phải làm trong năm nay có bị hoãn sang năm sau hay không.

Những cơ hội yêu thương, dù có nhiều tới đâu, nhưng chúng sẽ không quay lại nếu ta bỏ qua.
Đừng trì hoãn.

– 위지안의《오늘 내가 살아갈 이유》중에서 –
Trong < Lý do ta sống hôm nay> của Wi Ji An.

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn