그 길의 끝에 희망이 있다 – Hy vọng ở phía cuối con đường

0
441

우리 인생의 길에는
비바람도 있고 어두운 길도 있다.
그래도 우리는 계속 그 길을 따라간다.
끝까지 가보지 못한 사람은 결코 느끼지 못할
그 무언가가 길 끝에 있음을 알기에…
그 길의 끝에는 사람 냄새가 나는 희망이 있다.
그걸 보려고 우리는 쉼 없이 걸어가고 때론 달려본다.
그리고 드디어 그 길의 끝에 다다랐을 때,
심호흡을 한 번 하고 눈 앞에 펼쳐진
풍경을 여유롭게 즐긴다.

Con đường đời của chúng ta
Có lúc thấy gió lạnh và những đoạn đường hầm tối
Nhưng dù sao, chúng ta vẫn cứ đi theo con đường đó.
Những người không đi tới cuối cùng
Không thể cảm nhận được những điều ở phía cuối con đường
Ở cuối con đường tỏa ra hương vị của hy vọng.
Để được nhìn thấy “hy vọng”
Chúng ta đi không ngừng nghỉ
thậm chí nhiều khi chạy trên con đường.
Và cuối cùng
Hãy hít thở thật sâu,
Thảnh thơi thưởng ngoạn phong cảnh
Trải ra trước mắt.

* 한 걸음만 더 갔더라면
만날 수 있는 것을 도중에 돌아서는 바람에
물거품처럼 덧없이 무산되는 경우가 허다합니다.
좋은 인연, 새로운 희망은 언제나 길 끝에 있습니다.
잠깐 부는 비바람과 어두운 터널을 견디지 못하고
돌아서 버리면, 성취도 희망도 날아갑니다.
좋은 사람을 만날 수도 없습니다.

Có rất nhiều trường hợp
Vì bỏ lỡ một bước chân
Mà những thứ mà đáng lẽ thuộc về chúng ta
Lại tiêu tan như bong bong xà phòng trước cơn gió
Hy vọng mới, những nhân duyên ý nghĩa
Lúc nào cũng ở phía cuối con đường.
Nếu ta không chịu được gió lạnh và đường hầm tối tăm trong chốc lát
Nếu ta từ bỏ, lùi bước quay trở về,
Thì hy vọng và thành công cũng sẽ tiêu tan.
Chúng ta sẽ không bao giờ gặp được những người tốt.

– 윤방부의《건강한 인생, 성공한 인생》중에서 –
Trong <Cuộc đời khỏe mạnh, cuộc đời thành công> của Yun Bang Bu

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn