왜 물을 엎질렀나 – Sao lại đổ nước đi?

0
233

살다보면
누구나 실패할 때가 있다.
결과가 좋지 않을 때도 있다. 그럴 때
절대로 그런 현실에 끌려 다녀서는 안 된다.
엎지른 물 때문에 상처는 크겠지만, 지나간 일은
지나간 일로 잊는 것이 좋다. 그러나 왜 물을
엎질렀는지는 꼼꼼하게 따지고 반성해야
한다. 충분히 반성했다면 그 일은
깨끗이 잊어버려야 한다.

Trong cuộc sống
Ai cũng một lần thất bại.
Có những lúc gặp kết quả không tốt. Những lúc đó,
tuyệt đối không được để cho hiện thực chi phối.
Ta có thể bị tổn thưởng bởi cốc nước đã đổ.
Nhưng sẽ tốt hơn nếu như ta quên những việc đã qua.
Tuy nhiên, cũng cần suy nghĩ và tự vấn về việc
Tại sao mà nước đổ?
Khi đã tự vấn đầy đủ
Thì phải hoàn toàn quên đi việc đó

* 일을 하다보면
이따금 물을 엎지를 수 있습니다.
일하고 있다는 한 증거이기도 합니다.
일하지 않으면 엎지를 물도 없을 테니까요.
엎지른 것은 엎지른 것입니다. 다시 쓸어
담을 수 없습니다. ‘비싼 수업료 냈다’,
생각하고 깨끗이 잊어버리십시오.
그리고 아주 편안한 마음으로
다시 열심히 일하십시오.

Khi làm việc,
Đôi khi ta có thể làm đổ nước.
Đó cũng có thể là bằng chứng
Rằng ta đang làm việc
Vì nếu không làm
Thì làm gì có nước đổ
Nước đổ là việc đã rồi, không thể lấy lại được nữa.
Khi đó chỉ cần nghĩ là:
” Đã trả giá đắt cho một bài học”
Và quên hoàn toàn chuyện đó đi.
Và hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ
Bằng một tâm hồn thanh thản nhất.

– 이나모리 가즈오의《왜 일하는가》중에서 –
Trong <Tại sao lại làm việc?> của Inamori Kazuo

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn