Quyền lợi của tôi

0
1215

오늘 난 어제의 나보다

조금 더 행복할 권리가 있다

Tôi của hôm nay

Có quyền hạnh phúc hơn

Tôi của ngày hôm qua

Chú thích từ vựng

권리: quyền lợi

THAM GIA BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập nội dung bình luận!
Vui lòng nhập họ và tên của bạn