Ngày 22/5/2020, ngân hàng Shinhan thông báo sẽ lập nền tảng quản lý quỹ toàn diện cho Shinhan Việt Nam. Nền tảng này được xây dựng bởi Shinhan Aitas, cho phép quản lý tài sản đầu tư, ủy thác dịch vụ kế toán, kiểm toán theo các theo các quy định của Việt Nam.

Nền tang quản lý quỹ toàn diện của ngân hàng Shinhan Việt Nam bao gồm tất cả các dịch vụ quản lý quỹ như lưu trữ và quản lý danh mục đầu tư trên thị trường vốn, kế toán ủy thác, cập nhập các quy định của thị trường vốn Việt Nam.

Theo đó, các công ty quản lý tài sản, tổ chức đầu tư, quỹ đầu tư tín thác bất động sản (REITS), công ty đầu tư chứng khoán… của Hàn Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam có thể nhận được dịch vụ quản lý tài chính toàn diện và cạnh trạnh từ Shinhan.

Đây là được coi là một bước quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của Shinhan với trung tâm là Shinhan Việt Nam, rồi dần mở rọng ra Shinhan Campuchia, Shinhan Indonesia… Shinhan cũng tuyên bố trong tương lai, tập đoàn này sẽ đa dạng hóa danh mục đầu tư kinh doanh của mình sang cả những lĩnh vực phi lợi nhuận như dịch vụ bán lẻ, dịch vụ chứng khoán liên quan đến thị trường vốn…

Shinhan Việt Nam cũng đã tăng trưởng đều từ khi bắt đầu thâm nhập thị trường vào thj trường Việt Nam. Với việc mở dịch vụ quản lý quỹ vào năm 2017, Shinhan là ngân hàng Hàn Quốc đầu tiên cung cấp dịch này tại Việt Nam.

Việc hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ quản trị quỹ đầu tư hàng đầu Hàn Quốc là Shinhan Aitas sẽ giúp Shinhan Việt Nam cung cấp một dịch vụ toàn diện và đáng tin cậy. Hai công ty con của tập đoàn Shinhan sẽ cung cấp nhiều dịch vụ chứng khoán tại Việt Nam, tiếp đó là đầu tư bất động sản và tài chính…

Một quan chức của ngân hàng Shinhan tại Hàn Quốc cho biết, nền tảng này sẽ là một ví dụ điển hình cho chiến lược “One-Shinhan” của tập đoàn tài chính này.

Dịch vụ toàn diện này sẽ góp phần thu hút được nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc vào Việt Nam hơn khi có sự hỗ trợ của một nhà “quản lý quỹ và tư vấn đầu tư” uy tín như Shinhan.

Tổng hợp từ SenTV