Hàn Quốc mạnh tay truy quét & “đuổi thẳng cổ” Tây ba lô ăn xin

Hàn Quốc có Tây ba lô ăn xin như ở Việt Nam không? Những người này hoạt động dưới những hình thức nào và cảnh sát Hàn Quốc làm gì để truy quét?

Xem thêm