Thấy gì về G-DRAGON qua phong cách thời trang luôn “gây bão”?

“Đừng sợ hãi. Trong thời trang không có đúng hay sai.” Đây là câu trả lời đơn giản của...

Xem thêm