Ngân hàng Woori mở chương trình bảo lãnh dành cho DHS Việt Nam sang Hàn Quốc học tiếng

Vào ngày 9/10/2019, ngân hàng Woori đã tổ chức sự kiện chào mừng thành viên đầu tiên của chương...

Xem thêm