Nghiên cứu: COVID-19 có thể sống 3 giờ trong không khí & lâu hơn trên các bề mặt

⁉️UPDATE: (16:00 ngày 18/8/2020) Hàn Quốc có 15.761 ca nhiễm COVID-19 (306 chết), toàn thế giới là...

Xem thêm