Rạp chiếu phim ở Hàn Quốc hạn chế khán giả nói chuyện & ăn bỏng ngô khi xem phim vì COVID-19

Trong lĩnh vực giải trí ở Hàn Quốc, ngành công nghiệp điện ảnh đóng một vai trò rất lớn. Theo...

Xem thêm