Hàn Quốc cảnh báo bụi mịn tại 16 khu vực Trung và Nam tỉnh Gyeonggi

Gyeonggi đã đưa ra cảnh báo về bụi siêu mịn (PM 2.5) tới 16 thành phố khu vực phía Nam và Trung...

Xem thêm