Phát hiện ca nhiễm mới không rõ nguyên nhân, không hề tiếp xúc với “siêu lây nhiễm” số 66 Yongin

Tình hình dịch bệnh tính đến thời điểm hiện tại đã trở nên phức tạp hơn vì đã phát hiện ra trường...

Xem thêm