Sau Incheon, đến lượt Seoul và Gyeonggi cấm các phòng karaoke vì lo sợ hình thành ổ dịch mới

Theo sau thành phố Incheon, Chính quyền thành phố Seoul (서울시) đã ban hành một bộ lệnh cấm vô thời...

Xem thêm