Bài thơ tình đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc: Tại sao ái thiếp vua Lưu Ly nổi giận bỏ về cố quốc?

“Dẫu có là vị vua trên ngôi cao kia thì cũng không thoát khỏi nỗi đau buồn vì cô độc khi...

Xem thêm