Là một trong những idol vừa đủ tuổi bầu cử, Ryu Jin (ITZY) hào hứng cho biết: “Sau này tôi cũng sẽ hoàn thành quyền và nghĩa vụ quý báu của một công dân Hàn...