Giá trị của “Made in Korea” đã thay đổi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19

Theo số liệu cập nhật 10h sáng ngày 6/5/2020, Hàn Quốc chỉ ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới...

Xem thêm