CEO ở Hàn Quốc: Điều hành cả một doanh nghiệp, mức lương “khủng” đến cỡ nào?

Trong nhiều năm qua, một hiện tượng kỳ lạ trong giới kinh doanh đã liên tục xuất hiện. Chính là...

Xem thêm