Chủ tịch HĐQT Samsung Electronics bị bắt vì cản trở thành lập công đoàn lao động

Ngày 18/12/2019, Ông Lee Sang Hoon (이상훈) – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Samsung Electronics...

Xem thêm