Hàn Quốc sản xuất thành công CU-67, tiêu diệt 80% tế bào ung thư phổi trong 24h

Ngày 3/3/2020, Viện Nghiên cứu Năng lượng Nguyên tử Hàn Quốc đã tuyên bố thành công trong việc sản...

Xem thêm