Hyun Jeong Eun – Từ nội trợ đến chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Hyundai & Chính trị gia

Nghịch cảnh không phải lúc nào cũng là tiêu cực, quan trọng là cách mỗi người đối diện ra sao. Đôi...

Xem thêm