Hàn Quốc là một quốc gia mang hệ tư tưởng Á Đông đậm chất truyền thống. Do đó, người Hàn thường nhìn nhận những cá nhân có hình xăm là thành phần chống đối xã hội, băng đảng...