Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra thông báo chính thức kéo dài thời gian giãn cách xã hội đến 5/5 vào 19/4 vừa qua. Tuy nhiên, ở lần gia hạn này, các yêu cầu đối với một số hoạt...