Sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, cuối cùng siêu phẩm “Quân Vương Bất Diệt” (The King: The Eternal Monarch, 더킹 영원의 군주) của Lee Min Ho đã được ra mắt trên sóng...