“Đừng sợ hãi. Trong thời trang không có đúng hay sai.” Đây là câu trả lời đơn giản của G-Dragon, tức Kwon Ji Yong (권지용), khi anh được hỏi về phong cách thời...