“저는 담배 피우는 여자입니다” – “Tôi là một cô nàng hút thuốc lá”, điều này chẳng có vấn đề gì bởi đa số người Hàn Quốc, cả nam và nữ đều đã, đang hoặc muốn hút...