Đầu năm 2020, Hàn Quốc chứng kiến một trào lưu đang dành được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ. Trào lưu ấy chính là “Dance Challenge” (Thử thách nhảy). Zico...