Từ những năm 1990, khi những nhóm nhạc thần tượng thế hệ F1 được hình thành, văn hóa Fandom bắt đầu ra đời, thì đây cũng chính là lúc nghề...

Đọc tiếp