Hàn Quốc sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet siêu tốc trên toàn quốc từ năm 2020. “Internet siêu tốc sẽ trở thành một dịch vụ được phổ cập mà tất cả mọi người đều có...