Ngoài việc gặt hái được những thành tựu kinh tế nổi bật với những bước tiến rộng dài trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Hàn Quốc hiện nay còn nổi tiếng với hoạt động kinh doanh...