Những hình ảnh về Phong trào Dân chủ 1987 do sinh viên thủ đô Seoul khởi xướng. Xem thêm về phong trào dân chủ Gwangju 15/8/1980. XEM THÊM:...

Đọc tiếp