Chắc hẳn bạn đã từng nghe nói rằng ở Hàn Quốc chẳng có thứ gì bỏ đi cả. Đây là câu nói vui về thói quen “không vứt đi thứ gì” vô cùng đặc biệt của người dân xứ...