Sáng sớm ngày 15/5, Đại diện của Bộ Tư pháp (법무부) cho biết nhân viên A làm việc liên quan đến khiếu nại dân sự tại trại giam Seoul (서울구치소) trại giam Seoul bị cách ly vì tiếp...