Thử đặt trường hợp bỗng dưng bạn nhận được lời đề nghị bất ngờ từ một người không hề quen biết. Cảm giác đầu tiên sẽ thế nào? Chắc chắn không thể loại trừ một chút bất ngờ,...