Cửa hàng tiện lợi (편의점) từ lâu đã trở thành không gian sinh hoạt quen thuộc trong đời sống của người Hàn Quốc. Không gian này được chọn làm bối cảnh phim truyền hình lần đầu...