Ngày 18/4/2020, mục kinh tế quốc tế của tờ ChosunBiz đã đăng tải một bài báo với tiêu đề “코로나 사망자 ‘제로' 베트남, 경제성장률 “최고 전망” (Việt Nam, số ca tử vong...