Moon Ik Jeom (문익점, sinh năm 1329 ở Gangseong, nay thuộc tỉnh Gyeongnam) là một học sĩ đức cao vọng trọng thời Cao Ly (고려). 23 tuổi ông đã đỗ đạt, được triều đình tin tưởng...