Theo một kết quả nghiên cứu của Viện Thông tin Việc làm Hàn Quốc (한국고용정보원) về xếp hạng nghề nghiệp và thu nhập năm 2018, nhóm ngành nghề được cho là có mức thu nhập...