Theo ghi nhận, Jeon (38 tuổi) là chủ tài khoản Watchmen và vận hành phòng chat câu chuyện xưa (고담방). Đây là một phòng chat lưu hành các video lạm dụng tình dục khác. Hắn bị...