Chúng ta may mắn được sống trong thời bình, không phải chịu mối đe dọa chiến tranh như trong quá khứ. Tuy nhiên, với một dân tộc vẫn đang bị chia cắt hai miền Nam-Bắc như...