Sau những phát ngôn gây phẫn nộ quần chúng của các nghị sĩ Quốc hội, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã tiến hành khảo sát các thẩm phán về khung hình phạt cho vụ “phòng chat...