Khái niệm về “công việc trọn đời” (평생직장) đang dần biến mất. Theo thống kê gần đây cho thấy, Cứ 10 người thì lại có 7 người trong số đó có xu hướng nhảy việc. Job...