Trong thời gian này, virus corona là cái tên được réo gọi nhiều nhất, tại nhiều quốc gia. Không chỉ là sự lây lan trong nội bộ một đất nước, nguồn gốc có thể còn bắt nguồn...