Song Ji Hyo – “mợ Ngố” của Running Man năm nay đã bước sang tuổi 40 (theo tuổi Hàn). Thế nhưng những chia sẻ mới đây của của Song Ji Hyo trên Korea Boo khiến...